Powrót do: Świat biznesu

Funkcjonalne i bezpieczne układnice regałowe.


Wózek widłowy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem do pobierania i transportowania towarów z magazynu. Zdarza się, że trzeba zastosować inne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem są układnice regałowe.

Czym są układnice regałowe?

Układnice regałowe to urządzenia dźwigowe o konstrukcji nośnej opartej na słupie albo ramie, po której przemieszcza się odpowiedni wodzak (np. widły), wyposażony w układ mechaniczny. Układnice regałowe stosuje się do transportu i układania materiałów w pionie oraz poziomie, od wysokości nawet 50 metrów. Mogą być sterowane przez operatora lub automatycznie.

Rodzaje układnic regałowych.

Ze względu na budowę układnice regałowe dzielą się na słupowe oraz ramowe. Ze względu na sterowanie możemy natomiast wyróżnić układnice regałowe automatyczne, półautomatyczne oraz sterowane ręcznie. Kolejny sposób podziału skupia się na tym jak skonstruowany jest zespół jazdy. Podział ten obejmuje układnice regałowe posiadające szynę prostoliniową lub mające możliwość jazdy po torach krzywoliniowych, układnice regałowe mogą jeździć po szynie górnej lub dolnej, szyna może być jedna lub dwie.

Układnice - zalety i wady

Jak wspomniano wcześniej układnice regałowe mogą pracować nawet do wysokości 50 metrów, dodatkowo odległości pomiędzy regałami gdzie pracują mogą być mniejsze niż w przypadku innych metod transportu. Wszystko to pozwala lepiej wykorzystać kubaturę magazynu. Zastosowanie układnic pozwala również skrócić czas operacji magazynowych. Układnice regałowe i związana z nimi infrastruktura są niestety droższe niż inne rozwiązania transportowe. Dodatkowo często zachodzi konieczność zainstalowania więcej niż jednej.

Istotne parametry układnic

Najważniejszym parametrem jeśli chodzi o układnice regałowe jest ich udźwig oraz maksymalna wysokość składowania. Znacznie ma również maksymalna wielkość ładunku, który może być na nich transportowany. Aby wydajność urządzeń była jak najlepsza warto również zwrócić jaką prędkość jazdy, wznoszenia i opadania oraz wysuwu i powrotu mają oferowane układnice.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.